Plastenici objekti u kojima mogu da se kontrolišu uslovi sredine

Kategorija: Glavna
Tagovi: Plastenici, Staklenici, Zasticeni Prostori

Maksimalni prinosi i optimalni uslovi za rast i razviće biljaka mogu da se obezbede samo u objektima zaštićenog prostora, kao što su plastenici i staklenici..Upravo iz ovog razloga se ljudi i opredeljuju za proizvodnju u ovakvim objektima. Različite biljne vrste imaju različite zahteve prema osnovnim uslovima proizvodnje kao što su temperatura,vlažnost,svetlost.Ove uslove moguće je delimično ili potpuno kontrolisatii i u plastenicima i u staklenicima. Temperatura vazduha i zemljišta se kontroliše sistemom grejanja odnosno hlađenja.Najšešći i svakako najbolji način grejanja je šinski sistem tj grejanje toplom vodom koja se zagreva u kotlovima a zatim cevima,pumpama distribuira u sve delove plastenika.Postoje tri vrste cevi kod ovakvog sistema grejanja i to šine koje pored grejanja služe i za kretanje platforma,kolica,ripa i svih drugih uređaja i mašina koji se koriste u plastenicima i staklenicima.Druga vrsta cevi su postavljene ispod oluka i uloga im je da greju oluk i time spreče zadržavanje snega,ali i da zagrevanjem oluka spreče kondenzaciju vlage i kapanje sa oluka u unutrašnjost plastenika.Treća vrsta cevi prati rast biljaka tj nalazi se u svakom dvoredu.Kada je reč o hlađenju plastenika ono se najčešće vrši uduvavanjem vazduha kroz saće sa vodom.Hlađenje plastenika može se delimično i posredno vršiti i provetravanjem odnosno postavljanjem termoskrin folija i krečenjem plastenika. Vlažnost vazduha se reguliše otvaranjem i zatvaranjem krovne,bočne i čeone ventiacije ali i uključivanjem ventilatora.Na vlažnost vazduha utiče i navodnjavanje tj vlažnost zavisi od broja navodnjavanja,efikasnosti korišćenja vode od strane biljaka,kao i od efikasnosti odvođenja suvišne vode iz plastenika putem drenaže. Svetlost se može regulisati dodatnim osvetljem specijalnim lampama.Zbog potrošnje električne energije i cene lampi isplativost dodatnog osvetljenja je u proizvodnji rasada i proizvodnji cveća.U toku letnjih meseci javlja se višak svetlosti koje posredno utiče i na povećanje temperature u plastenicima.U cilju smanjenja inteziteta svetlosti poastavljaju se tzv termoskrin folije,ali se u svrhu smanjenja inteziteta svetlosti plastenici i staklenici kreče specijalnim krečom i to već od polovine maja.Kreč ima period raspadanja oko šest meseci tako da se već u jesen ispere sa plastenika.

Sajt na kome se jako dobro možete informistai o stklenicima i plastenicima je http://plastenici.net

Nema objavljenih komentara.


Prijavite se da biste objavili novi komentar
banjko
Samo napred!