Organi za udisanje i izdisanje vazduha

Kategorija: Glavna
Tagovi: Organi, Udisanje, Disanje, Vazduh

U ove organe spadaju grudni koš sa svojim mišićima, i prečaga (ošit, dijafragma). Uzgredno, za disanje služe još trbušni i vratni mišići.

Grudni koš je sastavljen od kostiju i mišića. Kosti grudnog koša su rebra (kojih ima sa svake strane po dvanaest), kičma i grudna kost. Rebra su vezana posebnim zglobovima za kičmu, hrskavicom za grudnu kost. Pošto su rebra tanka i elastična, ona mogu u izvesno] meri menjati oblik i na taj način smanjivati ili povećavati zapreminu grudnog koša.

Sva. rebra vezana su, kako među sobom tako i sa susednim kostima (kao što su kičma, lopatice i ključne kosti), vrlo snažnim mišićima koji služe za njihovo pokretanje. Pomoću tih: mišića šire se i skupljaju rebra, koja na taj način deluju kao mešina za uvlačenje (udisanje) i izbacivanje (izdisanje) vazduha. Proširenje .grudnog koša, mereno u visini sisa, na kraju najjačeg udisaja iznosi prosečno sedam santimetara. Ukoliko je proširenje manje, utoliko je i mogućnost uvlačenja vazduha manja, pa, prema tome, ljudi koji nemaju dovoljno pokretna rebra teže dišu, a pri hodu, trčanju ili radu brže se zamaraju. Prilikom regrutovanja meri se grudni koš i mogućnost njegovog širenja;pri najjačem udisaju i smanjenja pri  najdubljem izdisaju, pa se i prema tome određuje da li je neki mladić sposoban, ograničeno sposoban, ili nesposoban za vojnu službu.

Grudni koš zdravog čoveka treba da bude simetričan, tj. leva strana mora da bude jednaka desnoj. Do nejednakosti dolazi usled oaznih oboljenja u detinjstvu (rahitis), zatim zbog oboljenja plućne maramice, ili od tuberkuloze pluća. Do nejednakosti može da dođe i usled srčanog oboljenja, kao i usled iskrirljenja kičme (nepravilno sedenje u školi).

Smatra se da su osobe sa izduženim i spljoštenim oblikom grudnog koša sklone tuberkulozi, a ljudi sa bačvastim oblikom zaptivanju. Više pogledajte na: narodnilek.com

Grudni koš dece razvija se pravilnom ishranom, životom na čistom vazduhu, i gimnastikom, naročito kod školske dece. Čim se primeti neka promena na grudnom košu, treba ići lekaru, koji će posle pregleda savetovati na koji se način može otkloniti greška ili sprečiti njen dalji razvoj.

Prečaga (dijafragma) je pljbsnat mišić koji ima oblik dveju izvrnutih plitkih činijica, sraslih između sebe, a svojim slobodnim ivicama vezanih za kičmu, rebra i grudnu kost. Prečaga razdvaja grudni koš od trbušne šupljine..Iznad prečage nalaze se pluća i srce, a. ispod nje želudac, jetra, slezina, bubrezi i creva. Pokretanjem prečage prema unutrašnjosti grudnog koša, odnosno naviše, smanjuje se šupljina grudnog koša i vrši se izdisaj, a spuštanjem prečage U trbušnu šupljinu, odnosno naniže, povećava se šupljina grudnog koša i vrši se udisaj. Prečaga mnogo više utiče na širenje i smanjivanje pluća nego rebra. Pri normalnom disanju grudni koš se vrlo malo pokreće, tj. povećava i smanjuje. Samo u slučaju bolesti sa visokim temperaturama, zatim pri oboljenju trbušnih organa, trčanju i teškom radu, grudni koš; dejstvuje aktivnije. I trudne žene, naročito u drugoj polovini trudnoće, dišu više pomoću grudnog koša.

U izvesnim slučajevima za disanje služe i vratni i leđni mišići, To se događa naročito kod astme, a i kod teških proširenja pluća (emfizema).

 


Prijavite se da biste objavili novi komentar