Izrada strukture sajta i seo - 1.dio

Kategorija: Internet
Tagovi: Logička Struktura Sajta, Indeksiranje, Page Rank Formula

Poboljšanje rejtinga u rezultatima pretrage zasniva se i na samoj strukturi web sajta. U optimizaciji sajta dosta računa se vodi o dolaznim ili „inbound“ linkovima (linkovima sa drugih sajtova prema određenom sajtu) koji podižu rejting ali se mora voditi računa i o tome kako su strane samog sajta međusobno povezane.
Prilikom izrade strukture sajta postoji nekoliko koraka (slika 5.4):

 
Slika 5.4 – Optimizacija strukture sajta

• Povećanje korisničkog dojma prilikom posjete sajtu (bolji dojam vodi većoj konverziji posjetilaca u korisnike ili kupce).
• Prilagođenje sajta za „crawlere“  i kanalisanje najvažnijih stranica (strane za koje je posebno važno da se pojave u rezultatima pretraživanja) u „link juice“ .
• Podizanje rejtinga pojedinih web strana korištenjem „anchor“  teksta. Anchor tekst se koristi na unutrašnjim linkovima sajta čijim se dodavanjem na strateškim mjestima podiže rejting strane u rezultatima pretraživanja.
• Povećanje broja strana koje pretraživač indeksira. Svaka dodatna strana koja se indeksira, povećava mogućnost boljeg rangiranja sajta.


Logička struktura sajta

Tipičan web sajt ima nekoliko nivoa. Prvi nivo je početna strana ili home page, mjesto na sajtu koje će najviše biti posjećeno.
Drugi nivo čini skup kategorija ili strana koje posjetioce vode bliže njihovom cilju i zapravo je „mapa puta“ web sajta. Istraživanja pokazuju da je posjetiocima svejedno ako moraju više puta da kliknu do cilja, ukoliko im je putanja jasna i logična. Iz SEO perspektive, drugi nivo predstavlja bilo koju stranu za koju se nalazi link sa početne strane.
Za tipične web sajtove, treći nivo predstavlja strane na kojim se nalazi većina važnog sadržaja za posjetioce sajta. Posjetioci sa početne strane, preko mape puta, stižu na ove strane. U nekim slučajevima gdje su te strane popularne ili važne postavlja se direktan link sa početne strane. Za sajtove koji se bavi prodajom, treći nivo bi predstavljao strane na kojima bi se našle informacije o proizvodima. Za sajtove koje nude usluge ili softver, treći nivo bi bile detaljan opis karakteristika, dobiti i vrijednosti. Za sajtove koji nude vijesti to bi bili pojedini članci.
Iz SEO perspektive, treći nivo predstavlja sve što je na dva klika mišom udaljeno od prve strane.
Četvrti nivo predstavlja podršku trećem nivou i obično nudi dodatne informacije, za sajtove koji se bave prodajom to bi bilo vrijeme isporuke, boje u kojem je proizvod dostupan i sl.
Iz SEO perspektive četvrti nivo predstavlja sve što je tri ili više klikova mišom udaljeno od početne strane i često se mora učiniti dodatan napor da bi pretraživači pronađu sadržaj i ovih strana, ukoliko se, naravno, želi da i one budu indeksirane.
Ako je za korisnike lako da pronađu ono što ih zanima onda je struktura sajta dobra i ostvaruje se pozitivan korisnički dojam.

Struktura sajta prilagođena indeksiranju

Da bi se sajt prilagodio što boljem indeksiranju od strane web pretraživača, potrebno je znati šta je PageRank web strane i kako se on izračunava.

PageRank (ili Link Juice) je numerička reprezentacija koliko je važna neka strana na Internetu. Prema Google računanju, jedna strana koja ima link prema drugoj strani, zapravo daje „glas“ toj drugoj strani. Što više glasova sakupi ta druga strana, ona je i više važna u pretraživanju. Takođe, važnost strane se određuje i prema važnosti samih glasova a koji se unose u formulu za računanje rejtinga - Google PageRank.
Ima više faktora koji utiču na rangiranje strane u rezultatima pretraživanja ali PageRank igra veliku ulogu.

 
Slika 5.5 – Struktura linkova važna je za izračunavanje PageRanka


Za izračunavanje PageRanka određene strane bitno je koliko ima dolaznih linkova na tu stranu, koliki je PageRank strane sa koje se dolazi i koliki je broj izlaznih linkova na strani sa koje se dolazi.

Formula  prema kojoj se računa PageRank pojedine strane je: t1, t2, ... ,tn - strane na kojima postoji link koji vodi na stranu A, a PR(ti) njihov PageRank,
C(ti) - broj izlaznih linkova koji ima strana ti,
d - damping faktor.

PageRank teorija pretpostavlja nekog imaginarnog korisnika Interneta (surfera) koji nasumično prati linkove i zaustavlja se na nekoj strani. Vjerovatnoća da će, pri svakom koraku, nastaviti pratiti linkove je tzv. damping faktor. Različite studije uzimaju različite vrijednosti damping faktora ali se generalno pretpostavlja da se njegova vrijednost kreće oko 0,85.

Pojednostavljeno, formula se može napisati:

PR strane A=0,15+0,85*(suma „glasova“ svih strana koje imaju link na stranu A)

"glas" - PageRank strane sa linkom podijeljen sa brojem izlaznih linkova koji se nalaze na toj strani.

Web strana glasa određenom vrijednošću sopstvenog PageRanka za sve strane prema kojima ima link. Iznos PageRanka koji se prosljeđuje je nešto manji nego što je vrijednost PageRanka te strane i on se raspoređuje jednako na sve izlazne linkove te strane.

 

Prethodni blog: Optimizacija sajtova za pretraživače - Strategija izbora ključnih riječi

Sledeći blog: Izrada strukture sajta i SEO - 2.dio

 

Nema objavljenih komentara.


Prijavite se da biste objavili novi komentar
Darko_Bajic
Carpe Interrete