Izrada strukture sajta i seo - 3.dio (pagerank problem sa stranama trećeg nivoa)

Kategorija: Internet
Tagovi: Page Rank Problem, Anchor Tekst, 301 Redirekcija, Xml Mapa Sajta

 

Kao što je navedeno u prvom dijelu, drugi nivo čine strane koje imaju link sa početne strane i one dobijaju podjednak iznos PageRanka a treći nivo su strane na kojima se nalazi većina važnog sadržaja za posjetioce sajta. Za sajt koji se bavi prodajom drugi nivo bi činile kategorije a treći nivo proizvodi.

Strane na trećem nivou nemaju link sa početne strane a u raspodjeli PageRanka ne dobijaju isti iznos. Kategorije koje sadrže više proizvoda rasporediće PageRank na veći broj linkova i što je taj broj linkova veći, iznos će biti manji. Analogno tome, kategorije sa manjim brojem proizvoda proslijediće veći iznos PageRanka na strane trećeg nivoa.

Kategorije se mogu podijeliti i proizvodi se mogu grupisati u manje podkategorije ali to nije uvijek dobro rješenje jer se zbog kompleksnije strukture sajta može smanjiti konverzija posjetilaca.

Veći iznos PageRanka se može proslijediti kreiranjem „crawl“ strane na kojoj će se nalaziti sve dodatne kategorije. Link prema crawl strani se ne stavlja u glavnu navigaciju sajta već u footer sekciju (gdje obično ide i link prema mapi sajta).

Zavisno od slučaja, kreiranje podkategorija i postavljanje linkova sa strana kategorija može povećati rejting ali ni približno koliko sa crawl strane koja ima link sa početne.

 

Kružna navigacija

Pojam kružne navigacije je poznat još od Internet početaka kao web rings, tj. predstavlja grupu web sajtova koji su povezani linkovima jedan sa drugim a struktura veze liči na prsten. Kružna navigacija se koristi na trećem nivou i neka su A, B, C, D, E i F strane tog nivoa. Linkovi se postavljaju na sledeći način: od A do B i F, od B do A i C, od C do B i D itd. Jedan link pokazuje na prethodnu a drugi na sledeću stranu i na ovaj način se PageRank dijeli među stranicama trećeg nivoa.

Na tim linkovima se može postaviti i „anchor“ tekst radi dodatnog poboljšanja rejtinga tih strana.

 

Anchor tekst

Anchor tekst je tekst koji na sebi ima link, odnosno tekst koji, kada se na njega klikne, vodi na drugu stranicu. Ključne riječi koje se koriste u tom linku doprinose važnosti stranice na koju je link usmjeren. 

Anchor tekst je jedan od važnih faktora koji se koriste u algoritmu za rangiranje i određivanju pozicije strane u rezultatima pretraživanja. Svrha postavljanja ovih linkova je da se za određene ključne riječi poveća rejting ciljne strane. Takođe je bitno da ključna riječ unutar anchor teksta bude relevantna stranici na koju vodi link.

Primjer:

Ukoliko bi se sajtu, koji se bavi prometom nekretnina, htio poboljšati rejting strane sa ključnim riječima „novi dvosobni stanovi“, onda se na drugoj strani, unutar teksta, postavlja link sa sledećim kodom kao na slici 5.6:

 

Slika 5.6 – Link sa anchor tekstom.

Anchor tekst se koristi u navigacijskim i kontekstualnim linkovima. Globalni navigacijski linkovi su prisutni na svakoj strani a među njima je posebno važan link koji vodi na početnu stranu. Zbog načina kako pretraživači posmatraju anchor tekst preporučuje se format koji uključuje ključne riječi ali isto tako da negdje na strani postoji i klasični „home“ link. 

Globalna navigacija obično sadrži tekstualne linkove prema stranama drugog nivoa i to su najčešće neke od ključnih riječi.

 

Kontekstualni linkovi

Kontekstualni linkovi su prisutni unutar teksta pojedine strane i povezuju neki termin sa odgovarajućom web stranom. Ključne riječi se moraju postaviti tako da tekst zadrži prirodnost i smisao prema posjetiocima.

Ukoliko postoji više linkova od strane A prema strani B, crawler će zasigurno uočiti anchor tekst na prvom linku, pa je to mjesto gdje se koriste najvažnije ključne riječi.

Ovi linkovi su dosta važni jer povećavaju konverziju a ujedno i povećavaju rejting ciljane strane. Dva najbolja primjera sajtova koji koriste anchor tekst su Amazon i Wikipedia. Ova dva sajta imaju dosta dolaznih linkova ali glavni razlog zašto se njihove strane tako često pojavljuju u rezultatima pretraživanja su upravo njihova masivna međusobna povezivanja tekstualnim linkovima.

 

Slika 5.6 – Primjer kontekstualnih linkova sa sajta Wikipedia

Kada korisnik traži određenu knjigu pomoću pretraživača, velike su šanse da će u vrhu rezultata pretraživanja naći strana sajta Amazon. Na strani proizvoda koji se nude, vide se linkovi sa preporukama prema drugim proizvodima. Poslije rečenice „Ljudi koji su kupili ovu knjigu takođe su kupili i ovu“ nalazi se anchor tekst sa nazivom te knjige. Svi ovi linkovi pomažu korisniku da pronađe knjigu koju želi a ujedno pomažu Amazonu da postane nevjerovatno moćna prodajna mašina.

Dejstvo anchor teksta se pokazuje i na primjeru tzv. „Google bombe“*. To je termin koji se koristi za „varanje“ algoritma Google pretraživača da je ciljana strana važna kako bi se što više približila vrhu liste pretraživanja za određeni upit. Da bi se to desilo, potrebno je da se na što većem broju web sajtova postavi link sa anchor tekstom, odnosno, željeni pojam unutar teksta se linkuje na ciljanu stranu čime se povećava njen rejting.

 

301 redirekcija

Prilikom računanja PageRanka, Google različito vidi dolazne linkove prema istom sajtu, zavisno od toga da li su linkovi prema www.domen.com ili domen.com. Samim tim, iznos PageRanka se rasipa na dvije strane. Ovaj problem se rješava postavljanjem 301 redirekcije istih strana, recimo sa prve adrese koja ima prefiks www na drugu koja nema ili obrnuto. Po postavljenoj 301 redirekciji svi linkovi prema www.domen.com se računaju kao linkovi prema domen.com.

 

XML mapa sajta

Radi boljeg indeksiranja sajta, pretraživači omogućuju unošenje mape sajta u XML formatu. Unošenje mape na Google pretraživaču omogućeno je alatom Webmaster Tools* a na Yahoo pretraživaču alatom Site Explorer*.

Unošenje mape sajta nije neophodno jer su tri vodeća pretraživača usvojila standardni protokol koji omogućuje da se u robots.txt fajlu definiše lokacija mape sajta u XML formatu. Postoji mnogo alata koji pomažu u kreiranju mape i ukoliko se ona ne može dobiti automatski, u tu svrhu može poslužiti GSite Crawler* koji je besplatan.

-------------------------------------------------------------
*Satira, humor ili politički komentari su najčešći razlozi nastanka Google bombi. Prva poznata Google bomba je bila povezana sa američkim predsjednikom Džordžom Bušom. Za unešeni pojam “miserable failure” Google pretraživač je pokazivao na sajt Bijele kuće tj, na stranu sa biografijom Dž. Buša. Google je 2007. godine promijenio strukturu indeksiranja, pa je Google bomba za taj termin neaktivna.
*www.google.com/webmasters/sitemaps
*siteexplorer.search.yahoo.com
*www.gsitecrawler.com

 

Prethodni blog: Izrada strukture sajta i SEO - 2.dio

Nema objavljenih komentara.


Prijavite se da biste objavili novi komentar
Darko_Bajic
Carpe Interrete