Kategorija

Nema objavljenih kategorija
Kajmak je stvarno naš, a sarma?
Sarma nije tursko jelo - postoje podaci da se jela na dvoru Stefana Nemanje, a Turci jesu doneli slatkiše, jer se u Srbiji nije koristio šećer. Naši preci pripremali su zdraviju i kvalitetniju hranu i jačali telo koje je bilo posvećeno…