Kategorija

Nema objavljenih kategorija
Vojvoda među jelima
Govedina Velington smatra se jednim od svečanijih jela na koje su Britanci veoma ponosni. Ima više teorija kako je nastalo i odakle vuče poreklo. Sve torije uglavnom su vezane za Artura Velslija, prvog vojvodu od Velingtona, a da li je ovo jelo…