Kada krećete u promene, uvek krenite prvo od sebe

Kategorija: Glavna
Tagovi: Feng Shui, Zdrav Dom, Energije, Harmonija., Duhovnost

Svako, pa i najduže putovanje, započinje prvim korakom

Rekoh u prošlom tekstu da ćemo zaviriti u neki novi svet kroz prizmu koju nam daje Feng shui.  Kao što to red i nalaže, polazi se prvenstveno od osobe, njenih odnosa sa ukućanima, orijentacijama u prostoru i ličnim osobinama. To sve objedinjuje lični Feng shui i on je baza na koju se oslanjamo u svim daljim analizama. Prvi korak je da se upoznamo sa samima sobom...


Qua broj se prvi izračunava , vezan je za godinu rođenja i predstavlja osnov za postavljanje Feng shui lekova u prostoru jer pokazuje kom elementu pripada određena osoba a samim tim i njegovu orijentaciju u prostoru. Tako dobijamo „ljude istoka“ sa Qua brojevima 1,3,4 i 9 i „ljude zapada“ sa Qua brojevima  2,5,6,7 i 8. Broj vezan za osobu će pokazati njegova dobra područja u prostoru (ljubav, karijera, rast, blagostanje) i područja koja bi trebalo lečiti, provoditi manje vremena u njima ili izbegavati, ako je to moguće.  Time lične energije harmonizujemo sa energijama prostora.

Kod muškaraca je to ujedno i 9 zvezdani Chi, a kod žena je za izračunavanje tog broja potrebno još malo veštine. 9 zvezdani Chi se takođe, izračunava na osnovu datuma rođenja i predstavlja skup osobina koje su vezane za određeni broj (a samim tim i element) i uvodi nas u analizu osobina elemenata koja detaljno opisuje karakter, sklonosti, povoljne i nepovoljne izbore partnera, zanimanja, sklonost ka bolestima, muziku, boju ili oblik koji ih inspiriše ili zamara, hranu koju bi trebalo češće uzimati ili izbegavati. Analiza je vezana za elemente voda, zemlja, drvo, metal i vatra.  Njihove osobine nas vode ka osobinama ljudi koji pripadaju njihovom elementu pa samim tim i odnosima između pripadnika različitih elemenata.

Tako dobijamo da voda (1) zaliva (hrani) drvo (3,4), drvo hrani vatru (9), vatra oplemenjuje zemlju (2,5,8) u smislu da tek pečenjem zemlje ona dobija oblik (cigla, keramika, staklo), zemlja iz svoje utrobe daje metal (rude) (6,7) i metal svojim „znojenjem“-kondenzacijom daje vodu (1). Time je krug elemenata zatvoren i njihov pozitivan međusobni  uticaj definisan.

U negativnom smislu voda (1) gasi vatru (9), zemlja (2,5,8) zatrpava vodu (1), drvo (3,4) korenjem razara (ili crpi) zemlju (2,5,8), metal (6,7) seče drvo (3,4), vatra (9) topi metal (6,7).

Pripadnici istog broja se podržavaju u smislu da ne smetaju jedni drugima ali nisu ni od velike pomoći u međusobnim odnosima jer imaju u istom trenutku uspone i padove i nose iste osobine.

To ne znači da parovi koji pripadaju određenim nepovoljnim kombinacijama nemaju dobru budućnost, već znači da oni imaju zahtevniji odnos oko koga treba da se potrude oboje. Naravno, tamo gde ne postoji dobra volja da se partneri usklade, loša kombinacija elemenata će svakako dovesti do konflikata i problema a u krajnjem ishodu može da dođe do kraja veze. Pošto partneri nikada ne učestvuju u odnosima pola-pola, ne treba očekivati da će i balans biti održavan pola-pola. Uvek će jedan biti aktivniji u vezi i više „povući“ a drugi pasivniji i čekati da bude „povučen“. Ova analiza upravo to pokazuje, kome je gde mesto u uzajamnim odnosima.

Analiza tri nivoa je takođe vezana za datum rođenja i pokazuje usklađenost osobe u fizičkom, mentalnom i duhovnom smislu. Duboko je vezana za Qua broj i 9 zvezdani Chi. Koristi kao odličan pokazatelj koja dimenzija preovladava u konkretnoj ličnosti, te tako omogućava bolji uvid u njegove osobine vezane za odnose sa ljudima, bilo da su partnerski, poslovni ili odnosi u porodici, sa prijateljima.

Lični trigram (po Ji đingu) takođe daje detaljne podatke o osobi kada se radi lična Feng shui analiza i upoređuje se sa analizom pet elemenata. Mesta koja se poklapaju (a najčešće je to u 80% slučajeva) predstavljaju prave osobine ličnosti ali i mesta koja se razlikuju ukazuju na životne zadatke, izazove i smer kuda treba pogledati u budućnosti. On takođe određuje energiju rođenja, tako da, na osnovu ličnog trigrama, govorimo o Yin ili Yang tipovima ličnosti. 

Kineski horoskop je još jedan, poslednji, mada ne i manje važan, aspekt koji se upoređuje sa ostalima i predstavlja finalno „brušenje“ analize po pripadnosti jednom od njegovih 12 znakova.  Takođe energetski određuje godinu u kojoj je osoba rođena. Njenim upoređenjem sa  energijom rođenja, saznajemo da li je osoba energetski uravnotežena. Yang osoba rođena u Yin godini (i obrnuto) ima mnogo veći zadatak u usklađivanju svojih ličnih energija sa okolinom ali i u sebi samoj.

I za kraj o prvom koraku

Lična Feng shui analiza nije proročanstvo, niti gotova definicija čoveka, to je usmerenje u kom pravcu osoba treba da razmišlja, usmerenje kako da skinemo maske koje nosimo celog života i bez kojih se osećamo tako bespomoćno.   Sugestija za uspešniji, zdraviji, jednostavniji život, život bez straha i predrasuda. Gospodin Strah i gospođa Predrasuda su naši najveći neprijatelji. Nisu to ni okolnosti, ni drugi ljudi, ni Bog ni Sudbina. Samo Znanjem i Razumevanjem možemo pobediti u svojoj borbi za bolji i uspešniji život. Feng shui i lična hrabrost su nam  najplemenitija oružja u toj borbi.

 

Za sve konsultacije na temu Feng shui, možete posetiti sajt www.akupunkturaprostora.org

 

 

 

 

Ljudi iz straha teže da pronađu uzrok svojih problema uvek u okolnostima ili u svojoj najbližoj okolini i samim  tim im daju moć, a  sebe doživljavaju kao žrtve. Tek kada shvatimo da smo mi ti od kojih sve zavisi, dobijamo moć da upravljamo svojim životom. Znanje i razumevanje je pravi način rešavanja problema, tj razumevanjem stižemo do uzroka i tada, konačno prestajemo da budemo žrtve posledica i počinjemo da rešavamo problem tamo gde je nastao. To je najteži trenutak, delić sekunde u  kom shvatimo da sve polazi od nas i završava se u nama. Zatečeni smo i ljuti, smatramo da je to nepravedno a onda, shvatamo da nemamo na koga da se ljutimo i konačno, uzimamo stvari u svoje ruke... to je taj prvi korak. To je najčarobniji trenutak u našem životu. On je pratrenutak svih naših budućih trijumfa.

 

Nema objavljenih komentara.


Prijavite se da biste objavili novi komentar
eska
moj svet je čaroban i lep