IT predviđanja u 2012 godini i dalje

Kategorija: Internet
Tagovi: It 2012, It Predictions, It Future
2 komentara

 

 

Iako 2011. godina još nije završila, može se smatrati da su je obilježili događaji i proizvodi vezani za Apple. Već tokom 2010. godine cijena akcija je porasla na 350$ čineći kompaniju jednom od najvrednijih na planeti dok je sadašnja ukupna vrijednost  oko 350 milijardi dolara. Appleovi touchscreen prenosni uređaji obilježili su IT industriju a prodaja iPada natjerala je konkurenciju da izrade sopstvene tablet uređaje.

Ako je 2010. godina bila godina smartphone i tablet uređaja, 2011. se pokazala kao godina cloud servisa, tj. aplikacija kojima se pristupa putem Interneta. Google Music, Amazon Cloud Player i Appleov iCloud su samo tri od mnogo novih cloud usluga a svaka od njih će dozvoljavati pristup bilo zabavnom sadržaju ili pristup smještenim podacima i slikama bez potrebe za hard diskom i bez obzira na vrstu uređaja.

Tokom 2011. godine na tržištu PC računara zabilježen je pad prodaje, što ne znači da je u pitanju zasićenje već da se tržište trenutno nalazi u stanju tranzicije. Predviđa se da će se u sledećoj godini pojaviti više ekonomičnijih PC računara kao što je Google Chromebook koji će nuditi više funkcionalnosti nego što ih nudi iPad. Hewlett-Packard je imao skroman učinak sa svojim sve-u-jednom touch screen Omni PC, a pretpostavlja se da će i Apple predstaviti svoju verziju Omnia. Kompanija koja će najviše uticati na tržište biće ona koja uspije ponuditi ekonomski dostupan hibrid koji će predstavljati prenosni tablet sa svim karakteristikama jednog PC-a.

Na Gartner simpozijumu ITxpo održanom od 16. do 20. oktobra u Orlandu na Floridi, analizirano je nekoliko ključnih IT trendova za koje se smatra da će obilježiti 2012. godinu. Jedno od postavljenih pitanja je bilo šta je potrebno uraditi ili kreirati da bi se ostvarila prednost smartphone uređaja, a zaključak do kojeg se došlo je da će značajnu ulogu igrati kreiranje kontekstualnih aplikacija koje će biti povezane sa društvenim mrežama. Ove aplikacije odlikuje mogućnost istog prikaza i perfomansi za različite operativne sisteme, platforme i uređaje, za različite vrste mreža ili promjene mreža kao i personalizacija korisnika.

Sa druge strane, dostupne i većini pristupačne tehnologije omogućuju pojedincima da putem društvenih mreža izraze svoj stav o nekoj kompaniji i njenim proizvodima i uslugama i zajedno sa drugim korisnicima stvore jedno kolektivno mišljenje. Društvene mreže nisu novost ali se procjenjuje da će njihova uloga biti sve jača. Na Gartner simpozijumu je iskazano mišljenje da društvene mreže tek počinju da ostvaruju uticaj na poslovanje, kao i da mnoge organizacije nemaju plan kako da to omoguće i podrže na pozitivan način. Ignorisanje društvenih mreža nije opcija u budućnosti, naglašeno je na simpozijumu.

Kao strateške tehnologije Gartner je označio one za koje postoji naznaka da će imati značajan uticaj na kompanije i njihovo poslovanje u sledeće tri godine, tj. posmatrani su faktori koji mogu da uruše informacioni sistem ili poslovanje, za koje je potrebno veliko novčano ulaganje ili postoji opasnost da se primjene sa zakašnjenjem.
Strateška tehnologija može biti neka postojeća tehnologija koja je razvijena i postala pogodna za široki krug korisnika. Strateške tehnologije utiču na dugoročne planove kompanija i njihove programe.

Gartnerova top deset lista strateških tehnologija u 2012. godini se odnosi na:

Velike količine podataka (Big Data)
Veličina, kompleksnost i brzina obrade podataka prevazišli su mogućnosti tradicionalne tehnologije upravljanja podacima.

Ekstremni low-energy serveri
Predviđa se upotreba servera sa niskom potrošnjom energije koji su zasnovani na procesorima male potrošnje, tipičnim za mobilne uređaje.

Analitika sledeće generacije
U 2012. godini analitika će se mnogostruko fokusirati na odlučivanje i sudjelovanje. Novi koraci u analitici sledeće generacije je da obezbijedi simulaciju, predviđanje, optimizaciju i druge vrste analitike a ne samo informacije, a takođe i da olakša odlučivanje za svaki poslovni proces.

Prodaja aplikacija i tržište
Prodaja aplikacija za Apple i Android obezbjeđuje tržište sa stotinama hiljada aplikacija dostupnih mobilnim korisnicima. Gartner predviđa da će se od 2014. godine downloadovati preko 70 milijardi aplikacija na godišnjem nivou.

In-Memory Computing
In-memory computing je jednostavna ali veoma moćna inovacija koja sve relevantne podatke svo vrijeme čuva u RAM memoriji računara pa se oni ne povlače sa diska za skladištenje podataka (što je i najsporiji dio u procesuiranju podataka). Ovim se vremenski faktor dramatično mijenja i Gartner predviđa da će ovakav pristup uskoro biti i vodeći.

Aplikacije i interfejsi mobilno orijentisani
Obrazac koji se koristio preko dvadeset godina za kreiranje korisničkog interfejsa se mijenja. Interfejs sa prozorima, ikonama, menijem i pointerom zamjeniće interfejs orijentisan za mobilne uređaje u kojem će se naglašavati dodir, gest, pretraživanje, glas i video. Aplikacije će biti više fokusirane i pojednostavljene i zajedno će činiti kompleksnija rješenja.

Kontekstualno programiranje
Kontekstualno programiranje koristi informacije o okruženju krajnjeg korisnika, njegovim aktivnostima i sklonostima kao i konekciji da bi usavršio interakciju sa tim istim korisnikom.

Internet of Things
The Internet of Things (IoT) je koncept koji opisuje razvoj Interneta sa raznim senzorima i vještačkom inteligencijom koja sa odnosi na fizičke predmete (kao npr. korisničke uređaje) koji su spojeni na Internet. Broj i vrste raznih uređaja koji će se povezivati na Internet i tehnologije koje će ih identifikovati, raspoznavati i sa njima komunicirati, doseći će kritičnu masu kroz nekoliko godina, prema procjenama Gartnera.

Media tablet uređaji
Proizvođači će morati izaći sa dvije strategije za mobilne tablet uređaje – jedna koja koja će se odnositi na B2E (Business to employee) scenario i druga koja se će se odnositi na B2C (Business to consumer).

Cloud computing
To je tehnologija koja se primjenjuje u poslovanju a uticaće na poslovanje i u 2012. godini.

Jedna od najvećih kompanija za menadžment i IT konsalting u svijetu Accenture, objavila je svoju studiju prema kojoj će u skorijoj budućnosti IT svijet jedva nalikovati sadašnjem. Gavin Michael, direktor inovativnih tehnologija Accenture rekao je da se položaj tehnologije mijenja od uloge podrške do uloge frontalnog i centralnog dijela u poslovanju kompanije. Accenture je označila nekoliko trendova koji će uticati na budućnost informacionih tehnologija a jedan od najznačajnih stavova je da se “vrijeme kada se sve posmatra kroz prizmu aplikacija završava”, a akcenat će biti na količini, brzini procesuiranja i distribuciji podataka. Arhitektura platformi će se stoga prvenstveno birati prema mogućnostima upravljanja složenim podacima a ne prema mogućnostima podrške aplikacijama. Relacione baze podataka neće nestati ali će se otvoriti put korištenju drugih tipova baza podataka kao što su npr. streaming baze podataka.

Slično kao što je rečeno na Gartner simpozijumu, u Accenture studiji se ističe uloga društvenih mreža u smislu da web sajt kompanije neće biti prvo odredišno mjesto za potencijalne kupce već upravo društvene mreže, što će stvoriti nove izazove a i prilike za IT.

Gartner je objavio i neka predviđanja do 2015. godine koja se tiču veza između tehnologije i krajnjih rezultata u ekonomskoj i društvenoj oblasti a neka od njih su:

* Do 2014. godine u 90% kompanija svoje interne aplikacije će omogućiti na personalnim uređajima zaposlenih (laptop računari i smartphones). U mnogim kompanijama to je već sada omogućeno ali za nekoliko godina to će biti uobičajena pojava.
* Do 2015. godine ulaganje u IT će porasti za 60%. U Gartneru smatraju da će kompanije sa IT infrastrukturom koje su uspješno prevazišle recesiju i zabilježile rast a u procesu konsolidacije i optimizacije radne snage (tj. otpuštanja zaposlenih), povećati ulaganja u IT sektor.
* Do 2015. godine softverski alati i automatizacija će eliminisati 25% radnog vremena potrebnog za IT usluge. U Gartneru smatraju da će cloud computing stvoriti jedan više industrijalizovan model sa korištenjem softverskog alata i automatizacijom što će dovesti do ubrzanja poslovnih procesa.
* Do 2015. godine 10% online prijatelja na društvenim mrežama neće biti ljudi. Marketinška strategija u društvenim medijima se odlikuje u nekoliko koraka: utvrđivanju prisustva, osluškivanju i učestvovanju u konverzacijama i puno učestvovanje i interakcija pri predstavljanju novih proizvoda i usluga. U Gartneru predviđaju stvaranje automatizovanih softverskih agenata koji će zavisno od razvijenosti u personalizovanom maniru komunicirati sa korisnicima.

Prema riječima Gavina Michaela, tehnologija se vratila na dnevni red kao tačka inovacije i napretka sa sve više zahtjevnim korisnicima.

 • kdubica
  ili ti, future of IT.
  Zanimljivo. Zaista futuristčki...
  Ja lično nisam siguran da će mobilne aplikacije preuzeti primat.
  Ali vrijeme je pred nama..
 • Darko_Bajic
  Pročitao sam jedno zaista sci-fi futurističko predviđanje koje kaže da će postojati 'online kontaktna sočiva' koja će projektovati sliku ljudskom oku. Npr, vidiš neku osobu koja ti je poznata ,softver analizira lice, a sa strane ti se prikažu relevantni podaci o toj osobi, pa čak i opis ranijih susreta sa njom.

  Ako bih se nadogradio na takvo predviđanje onda bi to zaista bilo orvelovska vizija. Ne bi više bile potrebne nadzorne kamere, svaki prestup bi mogao biti analiziran.
  Tražene osobe bi bile brzo locirane jer bilo ko da ih vidi, signal bi bio prosljeđen policiji itd, itd.

  Ovo je za sada ipak sci-fi ali ko zna? ;)

Prijavite se da biste objavili novi komentar
Darko_Bajic
Carpe Interrete