Sve veća važnost lokalnog pretraživanja - više šansi za manje firme

Kategorija: Internet
Tagovi: Google Local Business Center, Google Places, Lokalno Pretraživanje

 

Do pripreme novog teksta koji se odnosi na klasični SEO, dotaći ću se teme koja je u poslednjih godinu dana posebno aktuelna a odnosi se na lokalno pretraživanje. U sklopu toga, napisaću nešto o Google Local Business Centru i Google Places i optimizaciji sajta za lokalnu pretragu.

 

Najveći Internet pretraživači sve više stavljaju akcenat na lokalnu pretragu jer su uvidjeli da to predstavlja veliku mogućnost i ogromno nedirnuto tržište za njihove usluge.

Kako su došli do tog zaključka? Pa, pretraživači su primjetili da ogroman broj potrošača koristi pretraživače kako bi došli do lokalnih usluga, veliki broj njih koristi Internet za kupovinu ali da se i dalje mnogo manje ulaže u online medije za razliku od standardnih načina oglašavanja. Cilj vodećih pretraživača je da povećanjem usluga za lokalno pretraživanje utiču i na povećanje lokalnog reklamiranja a samim tim dođu i do i ogromne zarade.

Još jedan faktor koji pokreće lokalnu pretragu jeste sve veća popularnost smart telefona koji pružaju pristup Internetu. Ljudi ih koriste mnogo kada su napolju i žele da saznaju gdje se nalazi najbliži restoran, hotel i sl. Sa lokalnom pretragom, ova informacija im je lako dostupna.

Tokom 2010. godine Google pretraživač je uveo više promjena nego što ih je bilo u dugo vremena prije a poseban aspekt je stavljen na lokalnu pretragu. Prema Googlu, 20% svih pretraživanja je lokalnog karaktera i u skladu sa tim, razvijen je relativno nov servis Google Local Business koji usko povezuje rezultate lokalne pretrage sa kompanijama i njihovim fizičkim lokacijama. Korisnik može klikom na bilo koji rezultat sa liste otvoriti stranu koja se odnosi na određenu kompaniju, a u dodatku može pročitati kritike koje su ostavili drugi posjetioci.
Ovako organizovano pretraživanje predstavlja spoj društvenih medija, Internet žutih strana i pretraživača pošto za određenu kategoriju (npr. „zubar“) prikazuje lokalne rezultate sa opisanim iskustvima ranijih korisnika.

Google je razvio servis Google Place koji je namijenjen malim i srednjim preduzećima, lokalno orijentisanim, da predstave svoje poslovanje. Preduzeća ne moraju imati sopstveni web sajt i dovoljno je da popune podatke o poslovanju. U Bosni i Hercegovini Google Place za sada nije omogućen, dok u Srbiji i Hrvatskoj jeste.

Tabela 1 – Rasprostranjenost Google Places u regionu

Sa novim servisima Google nudi:

• Prioritetnu poziciju firme prema lokalnom pretraživanju. Na primjer, za termin pretrage „nekretnine Beograd“ Google će, uz uobičajen prikaz stranica koje se tiču nekretnina, prvo ponuditi one upisane u „Google Local Business“ sa prikazom na Google mapi.
• Vlasnici mogu postaviti kratki opis firme uz osnovne podatke (područje rada, telefonski brojevi, web strana, e-mail). Lokacija firme će biti prikazana na mapi.
• Posjetioci, ukoliko žele, mogu postaviti ocjenu kojom izražavaju zadovoljstvo prema određenoj firmi.
• Vlasnici firmi mogu postaviti "kupone" sa popustom sa kojim će nagraditi sve one koji su ovim putem stigli do njih.

 

Google Place Search

U oktobru 2010 godine Google je predstavio Place Search, novu mogućnost pretraživanja kod kojeg su rezultati bazirani prema najbližim lokacijama korisnika pretraživača. Prilikom pretraživanja na desnoj strani se pojavljuje i Google mapa sa nizom crvenih markera, koji korisniku pokazuju njemu najbližu ili najbolju lokaciju. Ovi rezultati se automatski pojavljuju kada algoritam za pretraživanje pretpostavi da lorisniku trebaju baš lokalne informacije. Na ovaj način se povezuju milioni Internet stranica sa pravim, fizičkim lokacijama.
Novim izmjenama dat je veći značaj lokalnoj pretrazi time što su uključeni i komentari posjetilaca za pojedine rezultate. Takođe, ukoliko se klikne na link “Places” na lijevoj strani, dobiće se isključivo lokalna lista rezultata koji se odnose na lokalnu pretragu, sa fizičkim lokacijama u blizini korisnika pretraživača.

 Slika 1 – Isključivo lokalni rezultati pretraživanja

Google Place Search kombinuje lokalne i organske rezultate pretraživanja i njegova namjera je da grupiše rezultate pretraživanja po lokacijama da bi ih korisnici mogli lakše upoređivati i pronaći informacije koje ih interesuju.

Da bi bila prikazana na mapi, firma ne mora imati sopstveni web sajt, dovoljna je prijava na Google Place strani gdje se unesu njeni podaci. Postupak unosa podataka je moguć uz Google korisnički nalog nakon čega se čeka potvrda unosa. Potvrda unosa je vid zaštite kako bi se onemogućili unosi firmi od strane nepoznatih osoba a autorizacija se vrši telefonskim pozivom ili dopisnicom na kojoj se nalazi PIN kod.
Na formularu (slika 2) se unose podaci o kompaniji, kategorije koje opisuju njeno poslovanje, poslovno vrijeme, mogućnosti plaćanja, odgovarajuće fotografije i video materijal, definiše se područje na kojem firma nudi svoje usluge ili proizvode i drugi podaci.


 
Slika 2 – Formular za unos podataka za Google Place stranu


Ukoliko kompanije posluje na više lokacija, sve one se unose preko formulara i definiše se područje rad (slika 3).
 


Slika 3 – Primjer određivanja područja za određenu uslužnu djelatnost


Poslovni subjekti bi trebali pažljivo nadgledati svoje pozicije u rezultatima pretraživanja, optimizovati svoje Google Plase Search profile i da obezbijede svoje prisustvo i na drugim pretraživačima i direktorijumima.

 

Prethodni blog: Evolucija lokalne pretrage

Sledeći blog: Optimizacija sajtova za lokalno pretraživanje

 

Nema objavljenih komentara.


Prijavite se da biste objavili novi komentar
Darko_Bajic
Carpe Interrete